Козацька рада на Січі


Тимофій Калинський, гравюра з «Літописної оповіді про Малу Росію та її народ і козаків узагалі» О. Рігельмана, кінець 18 століття.

Козацька рада на Січі