Наука в епоху козацтва

Активний інтерес до точних і навіть прикладних наук є основною ознакою наукового процесу того часу. Власне тут ми ступаємо на зовсім малодосліджену територію з масою вкорінених, але вже зовсім застарілих стереотипів з порівняно скромними працями в галузі точних наук української науки та культури епохи козацтва. І щоб їх позбутися, необхідна грунтовна обробка творчої спадщини професорів Острозької та Києво-Могилянської академій. Наведемо лише один, але показовий, приклад. У сфері наук про землю, гірничої справи, мінералогії і т.п. склався чіткий стереотип про практичну відсутність робіт українських авторів XVII-XVIII ст. з цієї тематики. Так, майже всі, не тільки радянські, а й сучасні українські підручники і посібники з гірничої справи справедливо посилаються на праці основоположника російської науки Михайла Ломоносова (1711-1765), але залишають «за кадром» більш ранній доробок у цій галузі видатних українських вчених минулого, скажімо, ректора Києво-Могилянської Академії Феофана Прокоповича (1681-1736), який ще в 1705-1709 рр. читав у Могилянці лекції «про елементи», «про землю», цикл лекцій «про повне змішування неживих тіл — металів, каміння та ін.», «про корисні копалини» і т.і. За свідченнями сучасних дослідників і перекладачів надбань Києво-Могилянський академії (Микола Симчич та ін.), елементи прикладних наук про Землю зустрічаються в інших видатних могилянців, зокрема у Інокентія Гізеля. Це питання, звичайно, є предметом окремого дослідження.

Тут же ми тільки позначаємо проблему, зауважимо, що в області досліджень витоків та історії розвитку вітчизняних точних і прикладних наук спостерігаємо майже вакуум. Разом з тим, такі гіганти української наукової школи, як Володимир Вернадський (1863-1945), відомий мінералог, автор одного з найбільших у світі «мінералогічних словників» Євген Лазаренко (1912-1979), який, до речі, у своїй роботі приводить десятки і сотні старовинних українських назв мінералів, і багато інших, не могли з’явитися і сформуватися як видатні вчені без вікових вітчизняних наукових традицій в галузі точних наук.

Наука в епоху козацтва