Яким був перший грошовий знак Української Народної Республіки

9 грудня 1917 року було видруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки — купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був видатний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут.

Оформлюючи свою купюру, Нарбут застосував вишукані орнаменти в дусі українського бароко XVII-XVIII століть, декоративні шрифти, зображення тризуба (родового знаку князя Володимира Великого) та куші (самострілу, герба Київського магістрату XVI-XVIII сторіч).

Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами трьох найчисленніших націй, що живуть на території України, — українською, польською та єврейською (їдиш).

Яким був перший грошовий знак Української Народної Республіки