Організаційна структура Війська Запорозького Низового

Військо Запорозьке Низове — нереєстрове козацтво другої половини XVI — кінця XVIII століття з дислокацією за порогами Дніпра. Очолював військо кошовий отаман, за осередок слугувала Запорозька Січ.

У наслідку розходження політики керівництва Гетьманщини та кошових отаманів Запорозької Січі наприкінці XVII ст. (у період Руїни), єдність Війська Запорозького як військово-політичного організму було порушено.

Запорозькі козаки війська називалися низовими або січовіми козаками, та не входили до офіційного компуту Реєстрового Війська Запорозького.

Організаційна структура Війська Запорозького Низового