Оригінал літопису ХVІІ ст.

Від царювання Петра І оригінали українських літописів вивозили на Московію. В Харківській бібліотеці ім.В.Короленка зберігся оригінал літопису ХVІІ ст. Створений на поч. ХVІІ ст. є однією із трьох редакцій т. зв. «Острозького літописця». Текст схожий «Київським літописом» та «Львівським літописом».

Оригінал літопису ХVІІ ст.