Перший випуск стандартних марок України


Містив малюнок-алегорію «Молода Україна», створений Г. Нарбутом для марки УНР.

Перший випуск стандартних марок України