Украінська Мадонна

Одяг — Західне Полісся, хустки — побутували на Поліссі, всі речі — кінець ХІХ- поч. ХХ ст.

Украінська Мадонна