Зимівник — зимове житло запорожця за межами Січі

Хутір, де він перебував у мирний час, коли не було військових дій. Зазвичай мав кілька хат і різні господарські будівлі.

Запорозький зимівник, ілюстрація з «Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии», 1915 року.

Зимівник — зимове житло запорожця за межами Січі